Een tijdelijke zaak…

In het merendeel van de gevallen wordt interim management ingezet bij noodzakelijk geachte veranderingen binnen organisaties, maar ook ter overbrugging door het tijdelijk of gedeeltelijk wegvallen van directie en / of management binnen een bedrijf of organisatie.

W-cair bv zoekt met u naar een oplossing vanuit de basisprincipes van W-cair bv en vanuit de praktijk.

Door de ruim 28 jaar ervaring als DGA/algemeen directeur weet ik precies wat er speelt op proces- en mensniveau.

In afstand nemen ligt de wijsheid van de onzekerheid besloten …. door de wijsheid van de onzekerheid raken we vrij van ons verleden, van het bekende, van de gevangenis van de conditionering.

”In onze bereidheid in het onbekende, het veld van alle mogelijkheden, te stappen, geven we ons over aan de creatieve geest die de dans van het universum choreografeert”. – Deepak Chopra