Een mediator is een professionele bemiddelaar die op basis van kennis en vaardigheden partijen helpt bij de oplossing van hun conflict.

De mediator is steeds neutraal en beslist niet over de uitkomst van het geschil. Het proces wordt afgesloten met een oplossing die door beide partijen wordt ‘gedragen’.

Mediation is een methode van conflictoplossing die mensen spaart, snel resultaat oplevert én weinig kostbaar is.

W-cair bv bemiddelt bij zakelijke geschillen, arbeidsconflicten, (algemene) conflicten en relationele problemen.

 

”Wij geven raad, maar we kunnen de wijsheid om ervan te profiteren er niet bij geven”. – La Rochefoucauld