Intervisie is een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van de professionaliteit van collega’s. W-cair bv begeleidt in:

  • optimaliseren van onderlinge communicatie en samenwerken binnen de organisatie en teamverband;
  • Het leren ontwikkelen van zelfinzicht;
  • Onderlinge advisering bij werksituatie of probleemsituaties;
  • Functioneren in een leergroep bestaande uit een zelfde werkdiscipline;
  • Een zelfsturende en op reflectie gericht leerproces.


”Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven”.
Oscar Wilde